Informatiemarkt over en met vergunninghouders

Ingezonden:

Beste mensen,

Vooral de laatste jaren hebben nogal wat vluchtelingen met verblijfsvergunning zich in onze gemeente gevestigd. Dat is geen nieuw verschijnsel; ook eerder al was dit het geval, al was dat in kleine aantallen. Denk bv. aan de nasleep van de oorlogen op de Balkan.

Uit christelijke bewogenheid is onze werkgroep ontstaan; de basis voor wat we doen luidt:

De kerk heeft de plicht én de roeping om in navolging van Christus om te zien naar de zwakken in de samenleving, in dit geval ook naar de vreemdelingen in ons midden. Als deel van die taak zien we het motiveren van zowel kerkleden als niet-kerkleden om zich in te zetten voor onze naaste. 

Vanuit deze basis werken we, en vervullen we ook de knooppuntrol die ons in de gemeentelijke integratienota is toegedacht.

We komen het regelmatig tegen, ook wat de vergunninghouders betreft: Onbekend maakt onbemind. Er is gelukkig een groeiende groep vrijwilligers, die zijn best doet om deze nieuwe inwoners op te vangen, te helpen als ze zich hier vestigen en ze te begeleiden in onze erg gecompliceerde samenleving. Ook geboren en getogen Nederlanders weten er niet eens altijd de weg – en die kennen dan nog de taal!

De bedoeling is ze een volwaardige plaats in onze samenleving te geven, zodat ze daarin kunnen meekomen en er hun bijdrage kunnen leveren. 

Om die onbekendheid voor een deel te doorbreken nodigt een aantal samenwerkende organisaties de inwoners van Hardinxveld-Giessendam uit voor een informatieavond met een maaltijd vooraf, waarin we kunnen kennismaken met diverse gerechten uit landen van herkomst! Die houden we op dinsdagavond 21 februari a.s. in de bibliotheek aan de Pietersweer.

Voor nadere informatie zie de bijlage – het is belangrijk dat degenen die aan de maaltijd willen deelnemen zich tijdig tevoren opgeven!

We rekenen op flink wat belangstelling, zeker ook vanuit de kerken – wilt u deze informatie doorgeven? Bij voorbaat dank!

Hartelijke groet,

Werkgroep Kerk en Vluchteling

Leen van Wingerden