De Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld is een veelkleurige gemeente waarvan de leden, ondanks verschillende achtergronden en geloofsbeleving, een grote verbondenheid voelen met elkaar. Ondanks de verscheidenheid is de saamhorigheid groot. De gemeente drijft van oudsher op het werk van vrijwilligers; een groot deel van de leden is betrokken bij taken en activiteiten.

Missie
Wij vormen een netwerk van mensen, onderling verbonden, ieder op zijn of haar eigen manier, met Jezus Christus als ons middelpunt. Zijn boodschap van Gods liefde willen wij met woord en daad uitdragen. Daarom willen we een kerk zijn voor mensen die samen zoeken naar wie God is en wat Hij van ons vraagt. En hoe we samen, jong en oud, in deze tijd volgelingen van Christus kunnen zijn met een open oog voor de wereld om ons heen. Dit wordt kort samengevat in ‘tijd nemen voor God, tijd maken voor elkaar’.

Visie
Wij willen een gemeente zijn waarin het geloof in en de liefde van God gevonden, gedeeld en ervaren kunnen worden. De goedheid van God en zijn Woord worden telkens opnieuw verkondigd en beleden. Wij vieren het feest van genade en leven mee met en zien om naar elkaar.
In elkaar willen wij gesprekspartners en reisgenoten vinden voor de weg van het geloof en we streven ernaar dat ieders beleving en geloof bespreekbaar is en geaccepteerd wordt. Iedereen kan en mag zijn talent inzetten ten bate van de gemeente.
We voelen ons betrokken bij wat er gaande is in de maatschappij en onze deuren staan gastvrij open voor de wereld om ons heen.

Op deze website informeren we elkaar en de ander over alle uiteenlopende activiteiten die bij onze levendige kerk horen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht op onze contact-pagina.