De Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld is een veelkleurige gemeente waarvan de leden, ondanks verschillende achtergronden en geloofsbeleving, een grote verbondenheid voelen met elkaar. Ondanks de verscheidenheid is de saamhorigheid groot. De gemeente drijft van oudsher op het werk van vrijwilligers; een groot deel van de leden is betrokken bij taken en activiteiten.

Wij vormen een netwerk van mensen, onderling verbonden, ieder op zijn of haar eigen manier, met Jezus Christus als ons middelpunt. Zijn boodschap van Gods liefde willen wij met woord en daad uitdragen. Daarom willen we een kerk zijn voor mensen die samen zoeken naar wie God is en wat Hij van ons vraagt. En hoe we samen, jong en oud, in deze tijd volgelingen van Christus kunnen zijn met een open oog voor de wereld om ons heen. Dit wordt kort samengevat in ‘tijd nemen voor God, tijd maken voor elkaar’.

In het proces van de totstandkoming van het beleidsplan is in de enquête voor gemeenteleden en in gesprekken met de kerkenraad en commissies gevraagd naar wat mensen belangrijk vinden binnen onze kerk.

De volgende kernzinnen zijn een samenvatting van de reacties en vormen de visie van onze gemeente. Gesteld kan worden dat we een gemeente willen zijn:

  • waarin de liefde van God gedeeld en ervaren kan worden;
  • waarin geloof gevonden en gedeeld kan worden;
  • waar het feest van de genade gevierd en gedeeld wordt;
  • waar ieders beleving en geloof bespreekbaar is en geaccepteerd wordt;
  • waarin men gesprekspartners én reisgenoten vindt voor de weg van het geloof en de navolging van Christus;
  • waarin de goedheid van God en zijn Woord telkens weer worden verkondigd en beleden;
  • waarin we meeleven, betrokken zijn en omzien naar elkaar;
  • waarin ieder zijn/haar talent in kan en mag zetten ten bate van de gemeente;
  • die gastvrij haar deuren en armen opent voor de wereld om zich heen en betrokken is bij wat er gaande is in de maatschappij.

Op deze website informeren we elkaar en de ander over alle uiteenlopende activiteiten die bij onze levendige kerk horen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht op onze contact-pagina.