Veilige kerk

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een kerkelijke gemeente voel je je veilig. We behandelen elkaar met respect en mensen met speciale taken maken geen misbruik van hun machtspositie. Kinderen en tieners kunnen ongestoord meedoen.

Ook in onze gemeente zou je niet verwachten dat iemand zich onveilig voelt. We gaan hartelijk en respectvol met elkaar om, in het besef dat we soms dichtbij zijn en een andere keer juist afstand houden. We hebben een goed netwerk van ambtsdragers, predikant, omzieners, jeugdleiders, etc. Toch willen we er onze ogen niet voor sluiten dat ook in onze gemeente dingen mis zouden kunnen gaan. Het gaat dan niet alleen over seksueel overschrijdend gedrag, maar ook bijvoorbeeld over machtsmisbruik,  intimidatie, omgaan met geld, huiselijk geweld en pesten.

De PKN heeft beleid ontwikkeld dat richting geeft aan een veilige gemeente. Als kerkenraad zullen we hier het komende jaar verder over nadenken en ons plaatselijke beleid bepalen.

Omdat er situaties zouden kunnen zijn die iemand niet met de kerkenraad/predikant wil of kan bespreken, is een eerste stap in het ontwikkelen van beleid dat er een vertrouwenspersoon wordt aangesteld.

Een vertrouwenspersoon

– biedt een luisterend oor aan degene (oud, jong, ambtsdrager, elk lid van de kerk) die met verhalen, vragen of een melding komt;
– adviseert ten aanzien van evt. te ondernemen stappen,  verwijst door en biedt ondersteuning;
– vraagt op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht voor preventie van misbruik.

De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de kerkenraad, maar staat dus wel in verbinding met de kerkenraad als het gaat om advisering ten aanzien van beleid en de uitvoering ervan.

We hebben Wilma Hol bereid gevonden om vertrouwenspersoon te worden van onze gemeente.  Samen met haar zullen we het beleid verder ontwikkelen en zoeken naar een manier om ook in onze gemeente het gesprek over veilig-kerk-zijn te (blijven) voeren.

Even voorstellen…

Toen ik benaderd werd voor de functie van vertrouwenspersoon sprak mij dit gelijk aan. Het is zó belangrijk dat er iemand is waar je, in volledig vertrouwen, terecht kunt met vragen of gewoon je verhaal kunt doen. Omdat dit een nieuwe functie binnen onze kerk is ga ik in het najaar van 2023 een training volgen, om de functie zo goed mogelijk in te vullen en de kerkenraad van input te kunnen voorzien.

Ik zal mij kort voorstellen:
Sinds 19 jaar woon ik met veel plezier in Boven Hardinxveld. Ik ben getrouwd met Marco en wij hebben twee kinderen van 21 en 23 jaar. We zijn nu 18 jaar lid van deze gemeente, waar we ons thuis voelen. Na 15 jaar als wijkverpleegkundige te hebben gewerkt, ben ik inmiddels 16 jaar werkzaam bij  ANWB Streetwise en geef ik verkeerseducatie op basisscholen.

Heeft u/jij vragen, vermoedens of een melding over situaties die u niet kunt/wilt melden via kerkenraad of predikant: schroom niet mij te benaderen. Ik kan een luisterend oor bieden of, desgewenst, samen hulp zoeken. Ik ben te bereiken via email: vertrouwenspersoon@pknbovenhardinxveld.nl

Hartelijke groet,

Wilma Hol