De organisatie van de Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld is in de volgende structuur weergegeven door middel van een ‘organigram’. Deze structuur is een middel waarmee gemeenteleden gestimuleerd worden hun talenten optimaal binnen de kerk in te zetten en de gemeente zo goed mogelijk kan functioneren. Onze gemeente wordt vertegenwoordigd door de kerkenraadsleden in de kerkenraad. Er zijn zes commissies die elk een afgevaardigde hebben in het moderamen. Daarnaast zijn er veel mensen actief in werkgroepen en zetten ze zich in voor diverse activiteiten. Alle werkgroepen en activiteiten zijn in deze structuur gekoppeld aan een van de zes commissies en staan hiermee in verbinding met het moderamen en de kerkenraad.

Organogram

Classis

De Classis is een regionale vergadering binnen de PKN en bestaat uit afgevaardigden van iedere kerk uit het classisgebied. De taak van de classis is om de onderlinge band tussen de gemeenten te bewaren, elkaar materieel en geestelijk te steunen, toezicht op de gemeenten te houden en zaken te behandelen die niet door de plaatselijke kerken kunnen worden afgehandeld. Normaal gesproken wordt er twee tot vier maal per jaar door een classis vergaderd.

Onze kerk valt onder de Classis Alblasserdam. De PKN-gemeenten horend bij deze classis zijn de gemeenten uit Alblasserdam, Bleskensgraaf, Boven-Hardinxveld, Brandwijk, Giessendam-Neder-Hardinxveld, Goudriaan, Groot-Ammers, Kinderdijk, Langerak, Molenaarsgraaf-Brandwijk, Nieuw-Lekkerland, Nieuwpoort, Ottoland, Oud-Alblas, Papendrecht, Sliedrecht, Streefkerk en Wijngaarden.

Vanuit de Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld (PKN) zijn twee kerkenraadsleden afgevaardigd naar de classisvergaderingen.

Beleidsplan

In 2014 is ons beleidspan geschreven dat in de komende jaren (minimaal tot 2018) richting geeft aan hoe wij gemeente willen zijn. We nodigen u van harte uit om het volledige Beleidsplan te lezen. Een aantal belangrijke speerpunten uit dit beleidsplan zijn:

  • Stimuleer het geloofsgesprek en verdieping in het geloof
  • Zie om naar elkaar (met speciale aandacht voor ouderen, zorgbehoevenden, werklozen, financieel zwakkeren)
  • Maak ruimte voor de jeugd in alle onderdelen van het gemeente zijn
  • Wees uitnodigend en inspirerend, zodat we een groeiende en bloeiende gemeente blijven
  • Zorg voor aansprekende kerkdiensten
  • Richt de blik niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten. Heb een open oog voor de wereld om ons heen

Een belangrijk uitgangspunt bij het werken aan alle doelen is het zoeken van een balans tussen het vasthouden van het goede en het openstaan voor kansen voor vernieuwing.

Plaatselijke regeling

Onze Plaatselijke regeling is een bijlage van het Beleidsplan. Hierin staat onder andere de besluitvorming binnen onze kerk en hoe de organisatie binnen onze kerk geregeld zijn. Deze Plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad in Juni 2014.