De kerkenraad is het bestuur van onze gemeente. Onze kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant. De kerkenraad wordt gevormd door de volgende gemeenteleden.

 • Vacature
  Vacature Predikant
 • Arnold Tromp
  Arnold Tromp Ouderling - Voorzitter

  Koningin Wilhelminalaan 113

 • Martijn Kamsteeg
  Martijn Kamsteeg Oudering - Scriba

  Botenwerf 9

 • Esther Fijnekam
  Esther Fijnekam Ouderling - Basispastoraat
 • Marianne Bijl
  Marianne Bijl Ouderling - Coördinator Commissie Omzien
 • Anne Both
  Anne Both Ouderling - Bezoekpastoraat
 • Jaromir van Gelder
  Jaromir van Gelder Ouderling - Bezoekpastoraat
 • René den Breejen
  René den Breejen Ouderling - Basispastoraat
 • Marjan den Breejen
  Marjan den Breejen Ouderling / Voorzitter Commissie Vorming en Toerusting
 • Erwin & Esther Bot
  Erwin & Esther Bot Jeugdouderlingen
 • Ilona Meerkerk
  Ilona Meerkerk Ouderling - Voorzitter Commissie Vieren
 • Rook Houweling
  Rook Houweling Diaken
 • Alice Stam
  Alice Stam Diaken
 • Kees en Wilma van Tuijl
  Kees en Wilma van Tuijl Diaken
 • Miranda Dame
  Miranda Dame Diaken
 • Leonard van Hoven
  Leonard van Hoven Ouderling - Kerkrentmeester / Voorzitter
 • Leo van Wingerden
  Leo van Wingerden Ouderling - Kerkrentmeester / Penningmeester

De vergaderdata van de kerkenraad worden bekend gemaakt via de Weekbrief en de Wegwijzer. Als u of jij vragen hebt aan de kerkenraad kan je contact opnemen met de Voorzitter.