De kerkenraad is het bestuur van onze gemeente. Onze kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant. De kerkenraad wordt gevormd door de volgende gemeenteleden.

 • Vacature
  Vacature Predikant
 • Arnold Tromp
  Arnold Tromp Ouderling - Voorzitter
 • Martijn Kamsteeg
  Martijn Kamsteeg Oudering - Scriba
 • Esther Fijnekam
  Esther Fijnekam Ouderling - Basispastoraat
 • Geja Sterrenburg
  Geja Sterrenburg Ouderling - Bezoekpastoraat
 • Anne Both
  Anne Both Ouderling - Bezoekpastoraat
 • Jaromir van Gelder
  Jaromir van Gelder Ouderling - Bezoekpastoraat
 • Marjan den Breejen
  Marjan den Breejen Ouderling / Voorzitter Commissie Vorming en Toerusting
 • Erwin & Esther Bot
  Erwin & Esther Bot Jeugdouderlingen
 • Ilona Meerkerk
  Ilona Meerkerk Ouderling - Voorzitter Commissie Vieren
 • Adrie Kunst
  Adrie Kunst Diaken
 • Alice Stam
  Alice Stam Diaken
 • Lammert en Carla Blokhuis
  Lammert en Carla Blokhuis Diaken
 • Miranda Dame
  Miranda Dame Diaken
 • Arie Stam
  Arie Stam Ouderling - Kerkrentmeester
 • Leo van Wingerden
  Leo van Wingerden Ouderling - Kerkrentmeester / Penningmeester

De vergaderdata van de kerkenraad worden bekend gemaakt via de Weekbrief en de Wegwijzer. Als u of jij vragen hebt aan de kerkenraad kan je contact opnemen met de Voorzitter.