De kerkenraad is het bestuur van onze gemeente. Onze kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant. De kerkenraad wordt gevormd door de volgende gemeenteleden.

 • ds. Carmen Melissant
  ds. Carmen Melissant Predikant
 • Marjorie van den Heuvel
  Marjorie van den Heuvel Ouderling - Voorzitter
 • Martijn Kamsteeg
  Martijn Kamsteeg Ouderling - Scriba
 • Marije den Breejen
  Marije den Breejen Ouderling - Voorzitter Commissie Omzien
 • Geja Sterrenburg
  Geja Sterrenburg Ouderling - Bezoekpastoraat
 • Stephan de Boon
  Stephan de Boon ouderling-basispastoraat
 • Laura Houweling
  Laura Houweling ouderling-bezoekpastoraat
 • Alice Stam
  Alice Stam Ouderling / Voorzitter Commissie Vorming en Toerusting
 • Erwin & Esther Bot
  Erwin & Esther Bot Jeugdouderlingen
 • Ilona Meerkerk
  Ilona Meerkerk Ouderling - Voorzitter Commissie Vieren
 • Adrie Kunst
  Adrie Kunst Diaken
 • Mark Quartel
  Mark Quartel Diaken
 • Lammert en Carla Blokhuis
  Lammert en Carla Blokhuis Diaken
 • Chris en Anneke van Lomwel
  Chris en Anneke van Lomwel Diaken
 • Corry van Wijngaarden
  Corry van Wijngaarden ouderling-kerkrentmeester
 • Arie Stam
  Arie Stam Ouderling - Kerkrentmeester
 • Fija Blokhuis
  Fija Blokhuis Ouderling - Kerkrentmeester

Als u of jij vragen hebt aan de kerkenraad kan je contact opnemen met de voorzitter