De Commissie Vorming & Toerusting wil ‘geestelijke groei’ stimuleren door het inspireren en activeren van de diverse commissies binnen de gemeente. Daarnaast organiseert de commissie zelf ook verschillende activiteiten.

Elk jaar stelt de commissie een programma samen met hierin diverse uiteenlopende activiteiten. Vaak aan de hand van het jaarthema van de PKN. Alle gemeenteleden en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen en kunnen zich hiervoor opgeven.

U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende activiteiten:

  • Creatieve workshops
  • Jonge gezinnen lunch
  • (Stads)wandelingen of museumbezoek
  • Filmavond / Boekbespreking
  • Lezing over uiteenlopende onderwerpen

Hebt u vragen of wilt u iets opmerken? Aarzel dan niet een van ons te benaderen.
Ook ideeën zijn van harte welkom.
Wij wensen u een inspirerend seizoen!