Het vieren tot eer van God en de opbouw van de gemeente van Jezus Christus is een belangrijk onderdeel van onze gemeente. De commissie Vieren geeft hier vorm en inhoud aan door creatief na te denken over de inhoud van de kerkdiensten en deze passend voor iedereen te maken, er wordt geprobeerd om traditie, liturgie en vernieuwing samen te laten gaan. Naast organisatorische facetten rondom diensten verdiept de commissie zich ook in zaken zoals bv. het gebruik van diverse formulieren in onze kerk.

Ook organiseert de commissie Vieren in overleg met de predikant onder andere de volgende bijzondere diensten: Kerstnachtdienst, Kerstmis, 40-dagentijd, Stille Week, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Startzondag, Oudejaarsdienst en de Nieuwjaarsdienst. Voor meer informatie, vragen of suggesties kan je altijd contact opnemen met de Commissie Vieren.

Doopformulier
Vanaf 2003 zijn er in de landelijke Protestante Kerk nieuwe doopformulieren geschreven. Deze doopformulieren wijken op sommige gebieden flink af van het doopformulier in onze gemeente. Als commissie vinden we het niet nodig om het landelijke doopformulier strikt aan te houden. Kerkordelijk hebben we als lokale kerk het recht om het doopritueel op onze eigen manier vorm te geven. Tegelijkertijd willen we ons eigen doopformulier genoeg laten overeenstemmen met de landelijke formulieren. Zodat er samenhang is tussen hoe wij in Boven-Hardinxveld dopen en hoe er in de andere Protestante Kerken wordt gedoopt. Vanuit die wens is een nieuw doopformulier geschreven, waarin zoveel mogelijk vertrouwde elementen uit het huidige doopformulier bewaard zijn gebleven.

Bekijk hier het doopformulier: