Omzien naar elkaar vinden we belangrijk en waardevol in onze gemeente. De commissie omzien bestaat uit een aantal ouderlingen, die ondersteund worden in het bezoekwerk door de predikant, de diakenen en de omzieners. De coördinator voor het bezoekwerk is Marije den Breejen.

We kennen de volgende vormen van bezoekpastoraat:

  • Basispastoraat : Marije den Breejen en Stephan de Boon
  • Bezoekpastoraat : Anneke van Hoven, Frans de Bruin, Laura Houweling
  • Bijzonder pastoraat:  ds. Carmen Melissant

De gemeenteleden hebben aangegeven welke vorm van bezoekwerk het beste past bij hun behoeften. In geval van wijzigingen hierin of als er behoefte is aan pastoraal bezoek, vragen we om contact op te nemen met commissie omzien. Ook als u informatie heeft over bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of als er behoefte is aan pastorale zorg, willen we vragen om dit aan de coördinator te laten weten.