Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente. Hierbij kan je denken aan activiteiten als:

  • het organiseren van de vrijwillige bijdrage als belangrijke inkomstenbron voor de kerk
  • het onderhoud van het kerkgebouw, bijgebouw, het omliggende terrein en de pastorie
  • de uitgifte van collectebonnen
  • het verwerken van giften
  • het opstellen van de financiële jaaroverzichten van voorgaande jaren
  • het opstellen van begrotingen voor komende jaren
  • het uitvoeren en controleren van de boekhouding van de kerk en deze voorleggen aan de PKN

Heeft u vragen neem dan gerust contact op met het college van Kerkrentmeesters.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters. Onze kerk heeft het volgende rekeningnummer IBAN nummer NL58 RABO 0325 0426 16 ten name van Geref. Kerk Boven Hardinxveld Dit rekeningnummer is ook te gebruiken voor giften die bedoeld zijn voor onze kerk. Voor het bestellen van collectebonnen klik hier.

Gebruik kerkgebouw / bijgebouw

Aanvragen voor het gebruik van het kerkgebouw of het bijgebouw kunnen worden gedaan bij het College van Kerkrentmeesters

Declaraties

Voor alle vrijwilligers die (reeds zelf betaalde) bedragen willen declareren bij de penningmeester , is bijgaand declaratieformulier van toepassing. De vrijwilliger dient het volgende in te vullen:

  • Naam en eigen IBAN nummer (waar declaratie op betaald dient te worden)
  • Ten behoeve van + eventuele toelichting daaronder

Let op! Eerst dient de vrijwilliger een akkoord van de budgethouder te hebben (bijv. voorzitter van Omzien in geval van declaratie door ouderling), voordat de declaratie wordt ingeleverd bij de penningmeester.

Kosters

Heeft u vragen neem dan gerust contact op met onze kosters.