Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiƫle middelen en gebouwen van de gemeente. Hierbij kan je denken aan activiteiten als:

  • het organiseren van de vrijwillige bijdrage als belangrijke inkomstenbron voor de kerk
  • het onderhoud van het kerkgebouw, bijgebouw, het omliggende terrein en de pastorie
  • de uitgifte van collectebonnen
  • het verwerken van giften
  • het opstellen van de financiĆ«le jaaroverzichten van voorgaande jaren
  • het opstellen van begrotingen voor komende jaren
  • het uitvoeren en controleren van de boekhouding van de kerk en deze voorleggen aan de PKN

De leden van het college van Kerkrentmeesters per juni 2014 zijn:

Leonard van Hoven Pr. Bernhardstraat 1 Voorzitter
Willie Verschoor Van Damstoep 13 Secretaris
Leo van Wingerden F. Bolstraat 16 Penningmeester
Fred van der Stok F. Bolstraat 10 Administrateur
Teunis Meerkerk Kon. Wilhelminalaan 131 Onderhoud Gebouwen

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de voorzitter Leonard van Hoven. Onze kerk heeft het volgende rekeningnummer IBAN nummer NL58 RABO 0325 0426 16 ten name van Geref. Kerk Boven Hardinxveld Dit rekeningnummer is ook te gebruiken voor giften die bedoeld zijn voor onze kerk. Voor het bestellen van collectebonnen klik hier.

Gebruik kerkgebouw / bijgebouw

Aanvragen voor het gebruik van het kerkgebouw of het bijgebouw kunnen worden gedaan bij de heer L. van Hoven (Voorzitter College van Kerkrentmeesters)

Declaraties

Voor alle vrijwilligers die (reeds zelf betaalde) bedragen willen declareren bij de penningmeester , is bijgaand declaratieformulier van toepassing. De vrijwilliger dient het volgende in te vullen:

  • Naam en eigen IBAN nummer (waar declaratie op betaald dient te worden)
  • Ten behoeve van + eventuele toelichting daaronder

Let op! Eerst dient de vrijwilliger een akkoord van de budgethouder te hebben (bijv. Esther Bot in geval van jeugd), voordat de declaratie wordt ingeleverd bij penningmeester: Leo van Wingerden , Ferdinand Bolstraat 16.

Kosters

De kosterechtparen per juni 2014 zijn:

Henk en Arina van Aken Graaf Adolfstraat 8
Gerrit en Jany Muilwijk Graaf Adolfstraat 55
Cor en Cora de Jong Weteringstraat 1
Gert en Tineke de Ruiter Ferdinand Bolstraat 2

Contactpersonen zijn Cor en Cora de Jong.