De Diakenen hebben als voornaamste taak de zorg voor de minder bedeelden en het omzien naar de ouderen in onze gemeente. De diakenen maken onderdeel uit van de kerkenraad en hebben onder andere de volgende taken binnen onze kerk:

  • inventariseren wie diaconale hulp nodig heeft en deze hulp organiseren
  • het stimuleren van gemeenteleden tot diaconaal werk
  • het ondersteunen van mensen met financiële beperkingen of moeilijkheden
  • verzorgen van een bezoek bij gezinsuitbreiding, huwelijken of huwelijksjubilea, verjaardagen van ouderen
  • het houden van collecten tijdens de kerkdiensten

Een verzoek voor ondersteuning kan aangevraagd worden bij de Diakonie die dit vertrouwelijk overlegt in hun vergadering.

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De ZWO-commissie heeft als doel om zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van de gemeente te brengen en de gemeente hiervoor te activeren. De commissie biedt financiële ondersteuning aan projecten en ondersteunt activiteiten vanuit de classis Alblasserdam. Daarnaast organiseert de commissie ZWO-diensten en werkt ze mee aan het 40-dagenproject. Een aantal langer lopende projecten waar wij aan (samen) werken zijn:

Voor meer informatie, vragen of suggesties kan je altijd contact opnemen met de Commissie ZWO.

Commissie Ouderen- en alleengaanden

In het winterseizoen verzorgt deze commissie een aantal ontmoetingsmiddagen, evenals een kerstmiddag en -avond met een broodmaaltijd. In het voorjaar wordt een dagtocht georganiseerd. Als u meer wilt meten over deze activiteiten of zich wilt opgeven kunt u contact opnemen met Commissie Ouderen en alleengaanden .

Autodienst

Gemeenteleden die vanwege gezondheidsredenen, ouderdom of andere redenen gebruik willen maken van de autodienst kunnen contact opnemen met Margonda de Ruiter of Martijn Kamsteeg. Dit kan zijn om kerkdiensten te bezoeken maar ook voor andere activiteiten die onze kerk organiseert.