Huiskamer-gespreksavond; woensdag 16 januari 2019

Bij een huiskamer-gespreksavond gaat het om een eenmalige ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met ongeveer tien gemeenteleden bij iemand thuis. Mensen ontmoeten elkaar in informele sfeer. Ze gaan met elkaar in gesprek rond het thema en delen met elkaar iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend en verbindend werkt in de gemeente.

Datzelfde geldt voor de andere ontmoetingen/gesprekken. Het gaat hierbij om ontmoeting, bezinning en pastoraat:

Ontmoeting : tussen mensen, gemeenteleden en tegelijk ook tussen God en mensen, in het gesprek met de ander mag je iets van de Ander ontdekken.

Bezinning : verder willen komen dan een gesprek over koetjes en kalfjes, verdiepen.

Pastoraat : als leden van één gemeente wilt u naar elkaar omzien. U toont belangstelling voor elkaar en u spreekt met elkaar over de dingen die er werkelijk toe doen. Juist het samenspel tussen deze drie elementen maakt gesprekken van gemeenteleden met elkaar tot meer dan een gewoon gesprek.

Wanneer? woensdag 16 januari 2019
Tijd : 20:00 uur (vanaf 19:45 uur koffie/thee)
Waar? Teun en Geja Sterrenburg
Opgeven kan bij Marjan den Breejen