Heilig Avondmaalscollecte: slachtoffers aardbeving Lombok

Lombok, een Indonesisch eiland, behoort tot de Kleine Soenda-eilanden. Lombok ligt tussen de eilanden Bali en Sumbawa in. Het eiland telt ongeveer 2,5 miljoen inwoners en is met 4725 km² iets kleiner dan Bali. De betekenis van het woord “Lombok” in de Sasak-taal is “Recht”, in de Indonesische taal betekent het “Chili” of “peper”. Van welvaart is geen sprake; vooral in de afgelegen dorpen heerst grote armoede. Door de aardbevingen begin augustus slapen de inwoners noodgedwongen buiten. Hun hutten zijn ver-woest. Hulptroepen kunnen hen nauwelijks bereiken door de slechte wegen.

Aardbevingen op Lombok
Van zondagmiddag 5 augustus tot maandagavond 6 augustus zijn er meerdere aardbevingen op Lombok geweest, met twee bevingen van 6,4 en 7,0 op de schaal van Richter. Maar ook daarna vonden nieuwe zware bevingen en naschokken plaats Veel toeristen hebben het eiland verlaten of staan op het punt terug te keren naar hun thuisland. De lokale bevolking op Lombok is hard getroffen. Tot nu toe zijn er 436 doden gevallen, maar doordat de reddingsacties moeizaam verlopen wordt verwacht dat dit getal hard zal stijgen. Ondertussen zijn er zo’n 20.000 mensen in noodopvang en hebben nog vele duizenden mensen opvang nodig. Naar schatting zijn er zo’n 13.000 huizen verwoest en duizenden dakloos op het eiland. Er is grote behoefte aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak. Via lokale organisaties, partners en kerken waar het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) mee samenwerkt komt de eerste hulp op gang. Met name in het district Bayan, in het noorden van Lombok, waar het epicentrum van beide aard-bevingen lag. Zo wordt er noodopvang georganiseerd voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met een beperking en zwangere vrouwen. Ondertussen onderzoeken we waar elders op het ei-land verdere hulp nodig is. Geef voor de slachtoffers van de bevingen in Lombok.

Met uw hulp maken we hulp mogelijk!

De Diaconie