Heilig Avondmaalcollecte 2 juli 2017

Waarschijnlijk weet u als geen ander dat mensen die ongeneeslijk ziek zijn het liefst tot het allerlaatste moment in hun vertrouwde omgeving blijven. Maar voor naasten is de combinatie van ‘zorgen voor’ en ‘afscheid nemen van’ vaak erg zwaar.

De goed opgeleide vrijwilligers van Hospice Gorinchem ondersteunen zieken en hun naasten dan graag, thuis of in het hospice. Wat u misschien niet weet, is dat zij voor het rondkrijgen van de begroting voor een flink deel afhankelijk zijn van donaties van particulieren en instellingen. Dat geldt nog sterker nu het deel dat van overheidswege gefinancierd wordt onder druk staat door bezuinigingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Gelukkig worden er al veel giften ontvangen en natuurlijk zijn ze daar ontzettend blij mee, maar er is brede steun nodig om het werk duurzaam te kunnen voortzetten. Daarom vragen we als diaconie ook uw steun.

Van harte aanbevolen!