Heilig Avondmaalcollecte 15 januari 2017

Oproep van Kerken in Actie voor noodhulp in Mosul

ln deze donkere dagen rond Kerst en Nieuwjaar staan we stil bij de situatie voor de vluchtelingen uit Mosul, voorheen het Bijbelse Nineve . Via het netwerk van de lokale kerken is er praktische hulp. Voedselpakketten worden uitgedeeld, ontheemde families opgevangen en tenten opgezet. Schoon water wordt geregeld, tijdelijke scholen zijn opgezet, maar de totale nood lijkt te groot….

Helaas is inmiddels de strijd weer hervat om deze stad te veroveren

Bidt u met ons mee? “We bidden voor Mosul. Ooit een stad van vrede in het noorden van lrak, een  plek waar christenen zich altiid thuis hebben gevoeld. Nu een stad waar christenen verdreven zijn, en de moslims die er bleven, moeten leven onder het schrikbewind van lslamitische Staat. Er is zo veel lijden , God. Help ons mensen om oplossingen te vinden en om vrede te stichten. Wij heffen onze ogen op naar U Heer, tot wie zullen wij anders gaan? Geef ons wegen om naast slachtoffers te gaan staan. 0m samen met hen te bouwen aan toekomst in plaats van geweld.”

Samen zijn we kerk in actie, dichtbij huis, maar zeker ook verbonden met de kerken in gebieden waar oorlog heerst. Geeft u alstublieÍt gul voor praktische hulp voor de vele vluchtelingen en bidt met ons mee, zodat er vrede komt en we snel mogen werken aan herstel en wederopbouw

De Diaconie beveelt deze collecte van harte aan!