Heilig Avondmaalcollecte 1 mei 2016

Dit keer vragen wij uw aandacht voor de stichting Familycare.

Deze stichting (voorheen stichting Voorkom) houdt zich bezig met het verzorgen van preventielessen op alle scholen in Hardinxveld-Giessendam. De thema’s waarvoor gekozen is, zijn alcohol, drugs, roken en gamen.

Hierdoor worden alle kinderen bereikt met lessen over de gevaren van verslaving. De scholen kunnen zelf aangeven welke preventielessen zij willen laten verzorgen door stichting Familycare.
De gemeente Hardinxveld Giessendam subsidieerde in 2015 nog voor een aanzienlijk bedrag de voorlichtingslessen. Met alle diaconieën in de gemeente Hardinxveld is er in het verleden een afspraak gemaakt dat zij, indien nodig, een aanvullende financiële bijdrage zullen verstrekken. In 2015 was er geen bijdrage nodig van de diaconieën.

Door de bezuinigingen op de subsidies van de gemeente, is er voor 2016 een aanzienlijk tekort ontstaan. Dit tekort wordt nu door de diaconieën van de verschillende kerken bij elkaar gebracht.
Wij hopen dat u middels de Heilig Avondmaalcollecte van 1 mei 2016 een steentje wil bijdragen aan het project van Familycare.

voorkom