Heilig Avondmaal collecte 4 september 2016

De Diaconie wil de collecte van 4 september 2016 bestemmen voor de stichting Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. De stichting brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil de stichting westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. De stichting onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis.

Van harte aanbevolen!

2