Goed nieuws: beroepingswerk

Er is goed nieuws over het beroepingsproces. Zoals u weet zoekt de beroepingscommissie naar een predikant voor onze gemeente. Na een lange en intensieve zoektocht heeft de beroepingscommissie het advies uitgebracht aan de kerkenraad om een beroep uit te brengen op Carmen Melissant. De beroepingscommissie is unaniem over dit advies en heel enthousiast over Carmen.

Intussen heeft de kerkenraad ook kennisgemaakt met Carmen Melissant en delen we in het enthousiasme over de voorgestelde kandidaat. De kerkenraad is dan ook voornemens een beroep uit te brengen op haar. 

Carmen is zojuist afgestudeerd en woonachtig in Gorinchem; We zullen de gemeente binnenkort uitgebreider informeren tijdens een gemeenteavond die we willen houden op maandag 29 oktober. Deze avond start om 20:00 uur, dus zet deze alvast in uw agenda.

We willen de beroepingscommissie vanaf deze plaats hartelijk danken voor hun werk in de afgelopen periode en we zijn met elkaar dankbaar voor deze stap in het proces.

Kerkenraad – Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld