Gezinnen-lunch 29 januari ’23

Op zondag 29 januari zal de themadienst Kerk-School-Gezin plaatsvinden. De kinderen sluiten dan een week vol mooie projecten feestelijk af in de kerk. Graag willen we na de dienst met jullie in gesprek gaan. We willen aansluiting zoeken bij het jaarthema “Aan tafel” en stilstaan bij de viering van het Heilig Avondmaal. Hoe vier je dat als gezin? Wat mag je van je kinderen verwachten? Hoe betrek je ze bij het avondmaal? Dit zijn zo maar enkele vragen waar we over na willen denken met elkaar.

Voor alle leeftijden zullen we zorgen dat er oppas/vermaak geregeld wordt, zodat jullie je handen vrij hebben. Het is de bedoeling om na de koffie (rond 11.15 uur) met elkaar in gesprek te gaan. We willen de bijeenkomst afsluiten met een eenvoudige lunch en hopen voor 13.00 uur af te ronden. We zouden het mooi vinden om met een grote groep met elkaar in gesprek te gaan. Willen jullie je aanmelden via jeugd@pknbovenhardinxveld.nl?

Trek bij vragen gerust bij een van ons aan de bel.

Hartelijke groet,

Jochem Dekker
Ruud aan de Wiel