Genoeg om te delen (dankdag 2014)

Genoeg om te delen!

Dit thema voor dankdag 2014 is in de praktijk gebracht in Boven-Hardinxveld!

Op initiatief van de Diaconie en de commissie Vieren is samen met de dankdagcommissie besloten om dit jaar de
diensten op dankdag in het teken te zetten van de Voedselbank.

Door de dankdagcommissie is fanatiek gelobbyd voor deze actie en de kinderen van de clubs (groep 4 t/m 7)
verzamelden spullen door karweitjes te doen. De actie ‘Een eitje voor een karweitje’ werd een succes en de
kassabonnen van de Hoogvliet werden verzameld voor de thee. Op de clubs is aandacht besteed aan de voedselbank
en samen hebben zij ontdenkt dat het niet altijd feest is.

Ook basisschool De Regenboog werd betrokken bij het project om zo nog meer kinderen te bereiken. De
leerkrachten en kinderen waren erg enthousiast. Er werd over gesproken en er werden producten ingezameld.

Op dinsdag 4 november bezochten 30 kinderen van groep 8, juf Linda, juf Fija, 4 moeders en de dankdagcommissie
de voedselbank. Gelukkig waren er een paar sterke knullen bij en werden alle ingezamelde spullen meegesjouwd.
Het ontvangst op de Voedselbank was dankbaar! Nico Schevers heeft uitgelegd hoe het werkt bij de voedselbank en
hoe hard de voedselbank helaas nodig is. De kinderen hebben ook nog even binnengekeken bij de kledingbank. Kees
Pille, voorzitter van de voedselbank van Hardinxveld-Giessendam, was aanwezig heeft kinderen hartelijk bedankt
voor hun inzet.

Op 5 november was de dankdagdienst waarin de ingezamelde spullen werden ingeleverd en waarin de kinderen van
groep 8 hebben verteld over hun bezoek aan de voedselbank.
Er werd door een aantal kinderen gecollecteerd voor de voedselbank. Het was fijn dat er ook mensen aanwezig
waren van de voedselbank in de dienst. We hebben in deze mooie dienst gevierd dat wij genoeg hebben om te delen
met anderen. Kinderkoor Op Pad zong in deze dienst.

In de avonddienst is er weer voedsel ingezameld en gecollecteerd. De opbrengst van de collecten zorgde ervoor dat
er een gift van 400 euro overgemaakt kan worden aan de Voedselbank.

Op 6 november zijn de ingezamelde spullen zijn opgehaald door de voedselbank. We weten nu nog meer wat delen is
en hebben daardoor leren danken! Bedankt voor uw bijdrage!