Gemeentegids

Het is al drie jaar geleden dat de laatste versie van het adressenboekje van onze gemeente werd uitgebracht. Hoog tijd voor een actuele versie!
Voordat we die uitbrengen, inventariseren we graag of de gegevens die van u in het boekje zijn opgenomen nog kloppen.

Als u wijzigingen wilt doorgeven (dat kan zijn omdat uw gegevens intussen veranderd zijn, maar ook gaan over gegevens die u dit keer wel of niet vermeld wilt hebben in het boekje), dan kunt u dat doen via het toestemmingsformulier dat hier te vinden is:
https://www.pknbovenhardinxveld.nl/toestemmingsverklaring-avg/

Mocht het u digitaal niet lukken, dan kunt u contact opnemen met Marianne Bijl (bel.marianne@planet.nl).

Als u bij de vorige editie geen toestemming heeft gegeven voor publicatie van uw gegevens, maar dat nu wel wilt, kunt u eveneens via de website het formulier invullen.
Mensen die in de afgelopen jaren lid zijn geworden van onze gemeente en het formulier al hebben ingevuld, hoeven dat niet opnieuw te doen. Zij worden automatisch openomen in het boekje.
Als u geen wijzigingen doorgeeft, gaan we er vanuit dat u op dezelfde manier wilt worden opgenomen in het boekje als nu het geval is.
Let op: als uw geboortedatum niet in het adressenboekje is opgenomen, wordt u ook niet vermeld in de verjaardagenlijst die in de weekbrief staat.

Wijzigingen kunt u tot uiterlijk 23 juni doorgeven. We hopen het nieuwe adresboekje begin juli te kunnen verspreiden.