Gemeenteavond

Woensdag 9 maart houden we in ons bijgebouw de gemeenteavond. Na de biddagdienst staat de koffie en thee klaar en om 20:45 beginnen we.

We kijken met elkaar terug op het afgelopen jaar en we delen wat ons als gemeente bezighoudt. Daarnaast wordt de agenda van deze avond grotendeels bepaald door het ‘beroepingsproces’. Enerzijds willen we als kerkenraad de gemeente informeren over het traject dat we hierin willen volgen. Anderzijds horen we graag van de gemeente wat u hierin mee wilt geven aan de kerkenraad, de beroepingscommissie of zelfs de nieuwe predikant. We nodigen iedereen van harte uit om aanwezig te zijn op deze avond.

gemeenteavond