Gemeente groeigroep

In de eerste periode na het leven van Jezus op aarde gebeurde ongelooflijk veel. Binnen tiental jaren ontstonden er christelijke gemeenten in de gebieden rond de Middellandse Zee. De Heilige Geest schakelde daarvoor mensen in. Een van hen was Paulus. In de Bijbel heeft hij centrale plaats gekregen. Rondom Paulus was er een kring van mannen en vrouwen die met hem meebouwde aan de eerste gemeenten.

Vorig jaar zijn wij met de gemeente groeigroep gestart met het thema over de grens met Paulus. Dit jaar gaan we verder met het thema Bouwers aan de eerste gemeenten. We werken uit een boekje van ds. Paul van Loon. In tien Bijbelstudies willen we de mannen en vrouwen rondom Paulus van dichtbij bekijken. We willen kijken hoe zij meehielpen met het opbouwen van de eerste gemeenten en zien hoe God met zijn Geest door mensen heen werkt en we willen ons daar laten bemoedigen.

Wij komen om de 14 dagen op de maandag avond bij elkaar. De avonden vinden bij de mensen thuis plaats.

Heeft u zin om ook mee te doen of wilt u informatie dan kan u mij bellen op tel. (0183) 512927 of mailen naar jeanice.stallinga@gmail.com

Jeanice Stallinga

gemeentegroei