Geloof en dementie

Waar is het geloof van een christen als hij of zij dement wordt en niet meer aan God denkt of soms zelfs vloekt?
Waar is dan Gods zorg en bewaring over iemand?

De gevolgen van dementie kunnen heel verschillend zijn. De ene demente mens uit zich in zijn dementie blij en vriendelijk, de ander blijkt juist wantrouwend en knorrig te worden. Ook op godsdienstig gebied zijn er gevolgen. Het valt op hoe psalmen en vaste gebeden vaak heel lang bijblijven. Soms herkent iemand zelfs de eigen familie niet meer maar kan hij of zij wel een psalm meezingen. Toch kunnen er op godsdienstig gebied ook gevolgen zijn die voor de omstanders onthutsend zijn.
Een moeder die altijd God diende, bidt niet meer en interesseert zich niet meer voor de dingen van God. Of nog erger: een vader die altijd trouw was in de dingen van God, vloekt nu en schreeuwt grove dingen. Deze verschillende uitingen kunnen tot verschillende vragen leiden bij omstanders. Aan de ene kant kan de vraag komen “is het geloof weg?” Aan de ander kant de vraag zijn: “Hoe hier mee om te gaan?” Over onder andere de bovenstaande vragen en de gevolgen voor het geloof als gevolg van de dementie willen wij graag met u in gesprek gaan. Hiervoor hebben we een specialist van Waardenburgh op dit gebied uitgenodigd.

Datum : woensdag 14 februari 2018
Tijd : 20.00 uur (vanaf 19:30 uur koffie en thee)
Plaats : De Voorhof, Middeldiepstraat 6, Sliedrecht
Kosten : vrijwillige bijdrage

Klik hier om op te geven