Een kaars aansteken

Nu we elkaar niet meer kunnen ontmoeten, ook in de kerk, bidden we met en voor elkaar.
Op deze pagina kunt u digitaal een kaarsje aansteken en daarbij noemen waarvoor u wilt bidden.
Respecteer hierbij andermans privacy en noem geen achternamen.
Wij bidden U, goede God,
Wees nabij.
Neem ons bij de hand
en leid ons door deze moeilijke tijden heen.
U bent ons Licht, ons Heil.
Het lichtend vuur,
dat nooit meer dooft.
Bij U is ons leven veilig.
Wij brengen al onze zorgen bij U.