Een ‘bakkie’ met een goede buur

Vanmorgen in de kerk werden deze zakjes uitgedeeld.
U kreeg er één om uit te delen aan iemand waar u graag eens een ‘bakkie’ mee wilt doen, omdat u diegene tot steun wilt zijn, of om iemand te bedanken die er voor u was toen u het nodig had.

 

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar het duister is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.Heer laat mij ernaar streven
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word maar, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb,
want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot een eeuwig leven.

startzondag