Dienst van gebed voor eenheid; 21 januari 2018

Op 21 januari is er een gebedsdienst voor eenheid van kerken in de Gereformeerd kerk in Giessendam.
Voorgangers in deze dienst, met het thema ‘Recht door zee’, zijn: ds. Aries van Meeteren en ds. Amanda Spies -Muis.
Vocalgroup Testify, onder leiding van Bastiaan van der Pijl, zorgt voor muzikale begeleiding.
Een ieder is welkom om door lezing, zang en gebed verbinding te zoeken met de ander.