Dankbaar en blij…

Vanaf zondag 29 november begint de adventstijd en willen we met elkaar uitkijken naar de geboorte van Jezus. We volgen dit jaar het evangelie van Lucas.

In de verhalen van de adventsperiode gaat het vaak over de tijd: ‘Toen Herodes koning van Juda was…’, ‘In de zesde maand…’, ‘Toen Quirinius het bewind voerde over Syrië…’ Het is de tijd van koning Herodes en keizer Augustus. In de verhalen ontdekken we dat het tijd is voor het licht, tijd voor een nieuw begin. Voor ons is deze periode de tijd van Advent, de tijd waarin we toeleven naar Kerst. Wat voor tijd is dat precies? En wat hoort daar allemaal bij? Dat gaan we met de kinderen ontdekken. Tijdens de kerkdiensten wordt er door een van de kinderen een adventskaars aangestoken met een bijpassend gedichtje. Ook is er tijdens de diensten een muzikaal moment.

Voor alle kinderen van de basisschool is er elke week kindernevendienst. Tijdens de kindernevendienst zal het adventsproject van ‘Kind op Zondag‘ gevolgd worden.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons uit te kijken naar de geboorte van Jezus!

advent