Indien u besluit om zich aan te sluiten bij onze kerkelijke gemeente, kunt u zich aanmelden als lid van onze gemeente.

Waarom lid worden?
De Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld is een veelkleurige gemeente waarvan de leden, ondanks verschillende achtergronden en geloofsbeleving, een grote verbondenheid voelen met elkaar. Ondanks de verscheidenheid is de saamhorigheid groot. De gemeente drijft van oudsher op het werk van vrijwilligers; een groot deel van de leden is betrokken bij taken en activiteiten.

Wellicht voelt ook u, voel jij, je tot onze gemeente aangetrokken?

Door lid te worden van onze gemeente geeft u/geef jij aan dat u/jij met de mensen van de kerk uw geloof wilt delen. De leden van de kerk ontmoeten elkaar regelmatig op zondag, maar soms ook doordeweeks bij allerlei activiteiten. Natuurlijk bent u/ben jij niet verplicht om aan alles mee te doen, u/jij mag uw/jouw betrokkenheid op eigen wijze invulling geven.

Hoe kunt u lid worden?
Lid worden kan door in te schrijven in het ledenregister van de kerkelijke gemeenschap waarmee men zich verbonden voelt. Dat kan de kerk zijn waar men vandaan komt of waar men in de buurt woont.

Wat kost het om lid te worden?
Als lid bent u vrij om te bepalen hoeveel u/jij wilt en kunt bijdragen. Zowel letterlijk als figuurlijk, want men kan natuurlijk behalve in geld ook in (vrijwillige) tijd bijdragen.

Interesse?
Bent u / ben jij geïnteresseerd in een lidmaatschap van onze kerk of wilt u / wil jij daar meer informatie over? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau