Wat wordt er gedaan in de kerk?
Wij zijn een gemeenschap van mensen die zoeken naar ontmoeting met God. We ervaren Hem, ieder op zijn of haar eigen manier, in het samen bidden, zingen, luisteren naar de Bijbel en het overdenken van een Bijbelgedeelte. Dat doen we op zondag in een gezamenlijke dienst. Door de week  ontmoeten we elkaar regelmatig bij andere gelegenheden.

We hopen dat u geïnspireerd wordt.

Kledingvoorschriften?
Iedereen mag komen zoals hij/zij het liefst gekleed is. Wij kennen dus geen kledingvoorschriften. Als u wilt, kunt u uw jas bij binnenkomst aan de kapstok hangen.

Moet ik iets meenemen van een Bijbel of liedboek?
Bij de ingang van de kerk liggen liedboeken die u kunt gebruiken. De teksten die uit de Bijbel worden gelezen en de liederen die niet in het liedboek staan, worden geprojecteerd met de beamer.

Waar ga ik zitten?
Niemand heeft in onze kerk een ‘eigen’ plaats. U kunt overal gaan zitten. Gaat u liever niet in de voorste korte bank zitten, daar zit onze kerkenraad (dat is zo’n beetje het bestuur van de kerk).

In de middagdiensten gebruiken we alleen de lange banken.

Wat wordt er van mij verwacht?
U hoeft niet mee te zingen of te bidden, maar we nodigen u van harte uit om met ons mee te doen.  We vragen van u als gast om respect op te brengen voor onze geloofsbeleving. Dat laat u zien door stil te zijn als wij bidden en te gaan staan als wij gaan staan.

Kinderen
Kinderen horen er helemaal bij in onze gemeente. Voor kinderen jonger dan vier jaar is er oppas in een bijzaal van ons gebouw (begeleiding door twee volwassenen en een tiener). U kunt uw kinderen voordat de dienst begint naar de oppas brengen. Tijdens de collecte worden de meeste kleintjes gehaald door een ouder (dit mag, maar is niet verplicht). Het idee hierachter is dat ook zij aan het einde van de dienst de zegen meekrijgen.

Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst. Halverwege de dienst komen de kinderen naar voren om samen naar een bijzaal te gaan. Daar vertelt de leiding hen een verhaal uit de Bijbel, wordt er getekend of geknutseld. Op de weekbrief kunt u zien welke groepen deze zondag kindernevendienst hebben.

We vinden het leuk als uw kinderen gewoon meedoen, maar het is natuurlijk niet verplicht.

Collecte
Iedereen die dat wil, kan geld geven voor een goed doel en het onderhoud van onze kerk. In de dienst vinden daarvoor twee collectes plaats. Op de weekbrief, die u bij het binnenkomen van de kerk krijgt uitgereikt, staat waar het geld voor ingezameld is.

Na afloop
wekelijks koffie drinken na de dienst. U bent van harte welkom!

Na een feestelijke dienst (bijvoorbeeld doop, belijdenis) worden de mensen die iets te vieren hadden, vooraan in de kerk gefeliciteerd. U kunt zich aansluiten in de rij, maar ook nu geldt dat dit niet verplicht is.

Wij hopen dat deze informatie u een beeld geeft van hoe het er in onze kerkdiensten aan toe gaat. Natuurlijk zullen er ook vragen gebleven (of misschien wel opgekomen) zijn.

Wilt u hierover contact? U kunt ons altijd aanspreken na de dienst!

U kunt ook mailen naar: