Collecte Kerk in Actie

Werelddiaconaat 1 februari 2015

In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. Volken waarmee de regering en grote investeerders geen rekening houden. Door illegale houtkap en inbeslagname van grond dreigt de bevolking haar natuurlijke rijkdommen en cultuur te verliezen . De organisatie NTFP (Non-Timber Forest Products), partner van Kerk in Actie, ondersteunt de bevolking. Ze reikt hen de kennis en vaardigheden aan om op te komen voor hun rechten en om blijvend in hun levensonderhoud te voorzien met de productie van cashewnoten. NTFP leert de bevolking hoe ze deze noten moeten verbouwen en helpt hen bij het branden, verpakken en op de markt brengen. Inmiddels zijn in 5 dorpen al 125 boeren getraind. Met de opbrengst kan Kerk in Actie NTFP steunen om meer boeren te trainen in de productie van cashewnoten.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

collecte-kia-01022015