Collecte Heilig Avondmaal van 6 september 2015

Zoals Italië en Griekenland overspoeld worden met bootvluchtelingen, zo heeft het Leger des Heils Dordrecht te maken met een grote toename kwetsbaren, die zich melden bij deze instantie.

Sinds april 2015 kloppen er meer dan 100 mensen per maand aan voor hulp. Hieronder zijn veel jongeren onder de 25 jaar. De organisatie kan de stormloop amper aan. Tot nu toe kan het Leger des Heils het nog wel redden, al lopen ze tegen de grenzen aan. De toename doet zich voor in alle categorieën: daklozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en dementerenden. De kwetsbaren komen voor een groot gedeelte uit Dordrecht en ook uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Volgens de organisatie is het een hele puzzel om het financieel rond te krijgen.

Daarom wil de Diaconie deze organisatie financieel extra ondersteunen door de Heilig Avondmaalscollecte hiervoor te bestemmen.

Van harte aanbevolen.

legerdesheils