Christelijke symboliek in de kunst

Wanneer men spreekt over de christelijke symboliek dan wordt bedoeld het geheel van symbolen, kleuren en symbolische handelingen die binnen het christendom gebruikt worden. Het zijn figuren, objecten of handelingen met een speciale betekenis binnen het christelijk geloof. Een groot deel van deze symbolen heeft zijn oorsprong in de Bijbel. Soms zijn christelijke symbolen afgeleid van specifieke geschriften van het Oude – en/of Nieuwe
Testament. Veel symbolen komen we tegen in schilderijen en andere kunstuitingen. Vanaf het begin kende het christelijk geloof al symbolen zoals de
vis die men als geheim teken gebruikte om te zien of een ander ook christen was. Veel bekende kunstenaars hebben zich laten inspireren door de
bijbelse verhalen. Zo herken je bijvoorbeeld wie Maria Magdalena is in een bepaald tafereel. Waaraan herken je Petrus? Johan Crezee neemt ons deze avond mee langs diverse kunstwerken en laat ons zo ‘meeproeven’.

Datum : woensdag 4 oktober 2017
Tijd : 20:00 uur (vanaf 19:30 uur koffie/thee)
Plaats : De Voorhof, Middeldiepstraat 6, Sliedrecht
Kosten : geen

Klik hier om je op te geven.