Carmen Melissant verbonden aan onze gemeente

Zondag 6 januari was een feestelijke dag voor onze gemeente en ook voor onze nieuwe predikant ds. Carmen Melissant. Carmen werd namelijk bevestigd en verbonden als predikant aan onze gemeente. Daar zijn we erg blij mee en dankbaar voor.
De voorganger van de dienst was in eerste instantie ds. Ophoff uit Gorinchem die later in de dienst Carmen heeft bevestigd. We mochten als gemeente van harte instemmen met de vraag om Carmen Melissant als herder en leraar in ons midden te ontvangen en haar hoog te houden in haar ambt.

Tijdens deze dienst zijn in het bijzonder nog de beroepingscommissie en onze preekvoorziener Hennie Zwijnenburg bedankt voor het vele werk in de afgelopen periode. We kijken met elkaar terug op een mooie dag en we willen ook iedereen hartelijk danken die meegewerkt hebben aan deze dag. We kijken uit naar een mooie tijd met Carmen als predikant van onze gemeente en we bidden om Gods zegen en leiding hierbij. We heten Carmen en Dylan van harte welkom in Boven-Hardinxveld en in onze gemeente.