Bijbelstudie

Alhoewel we nu eerst een rustperiode hebben, willen we u/jou toch vragen vast na te denken of u het volgende seizoen mee zou willen doen in een bijbelstudiegroep.

Afgelopen jaren hebben we met een groep van 10 tot 12 mensen gedraaid maar er zijn wat mensen die stoppen.

Dus… plaats voor nieuwkomers! WELKOM!

We proberen gemiddeld één keer per maand (in overleg) bij elkaar te komen om aan de hand van een studieboekje een gedeelte of onderwerp uit de bijbel te bespreken en er ons in te verdiepen. Ook nemen we tijd om lief en leed te delen om zo ook in kleine kring gemeente te zijn.

Het zou fijn zijn als we op maandag 6 september met een groepje bij elkaar zouden kunnen komen om te starten.

Hebt u/jij interesse of wilt u wat meer weten?
Bel of mail dan naar Lies Vonk of Willem van den Heuvel