V&T Bezoek aan Dordrecht en het Dordts Museum

Werk, bid en bewonder

In het Dordrechts Museum bezoeken we onder de titel ‘Werk, bid en bewonder’ de tentoonstelling over kunst en calvinisme, dit in het kader van 400 jaar Synode van Dordrecht.
Het (cliché) beeld van calvinisten die bekend staan als sobere, zuinige, strenge, hardwerkende en humorloze mensen wordt onderzocht.
Calvinisten waren spaarzaam maar droegen kleding gemaakt van de duurste zijde. Calvinisten waren vroom, maar zelfs predikanten hielden zich bezig met wetenschap en techniek.
Calvinisten hielden niet van kunst maar bezaten wel schilderijen met vrouwelijk schoon.
Tegelijkertijd verhieven zij de tekst tot kunst, zoals onder andere is terug te zien in de prachtige verzameling Statenbijbels van verschillende leden van het Koningshuis.

‘s Morgens maken we eerst een stadswandeling onder leiding van een gids van het Gilde. In restaurant Den Witte Haen lunchen we met elkaar.
Om 13:30 uur worden we in het Dordrechts Museum verwacht waar we een rondleiding krijgen en zo meer te weten komen over kunst en calvinisme.

Datum : zaterdag 9 februari 2019
Tijd : vertrek 09:15 uur
Plaats : verzamelen vanaf 09:00 uur bij de kerk
Kosten : zonder museumjaarkaart € 37,00
met museumjaarkaart € 27,00