Bestemming Collecte Heilig Avondmaal – 5 maart 2017

De collecte van het Heilig Avondmaal van 5 maart 2017 is bestemd voor Jeugddorp De Glind. De Glind is een gewoon, klein, groen dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Bijzonder wordt het pas als je weet dat er achter 25 van de 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit. En dat alle leefgebieden (wonen, onderwijs/werken, vrijetijd en de dorpse gemeenschap) bijdragen aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen. Kinderen en jongeren kunnen hier wonen en/of werken aan hun toekomst. Dat maakt het een Jeugddorp.

Waar jeugd en toekomst telt!
Getraumatiseerde kinderen, kinderen met psychische of gedragsproblemen, licht verstandelijk beperkte kinderen, allemaal kunnen ze in De Glind veerkrachtig (op)groeien. De Rudolphstichting stond aan de wieg van het Jeugddorp (dominee Rudolph begon in 1904 met de opvang van kinderen bij boerengezinnen) en nog steeds zetten we ons, naast onze landelijke activiteiten, in voor de ontwikkeling van het Jeugddorp.

Op dit moment wonen er in De Glind ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, met name in gezinshuizen. Daarnaast maken nog eens honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de vele faciliteiten in het Jeugddorp. Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De Glind is dan ook echt een dorp en geen instelling. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap maakt Jeugddorp De Glind uniek in zijn soort!

Van harte aanbevolen!

De Diaconie