Bericht van de kerkenraad Coronavirus

Beste gemeenteleden,

 

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de overheid vanmiddag extra maatregelen bekend gemaakt om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

Op basis daarvan heeft ook de PKN advies uitgebracht.

 

De kerkenraad is vanavond bijeen geweest om hierover van gedachten te wisselen.

Wij vinden het verstandig om het advies van de overheid en de PKN te volgen.

 

Dat betekent dat er in elk geval t/m 31 maart geen kerkdiensten worden gehouden in onze kerk.

Daarnaast komen andere activiteiten, zoals jeugdclubs, catechisatie, gespreksavonden en activiteiten van V&T tot die datum te vervallen.

Ook pastorale bezoeken zullen worden uitgesteld tot na 31 maart.

 

We realiseren ons dat dit ingrijpende beslissingen zijn, maar zijn er van overtuigd dat we er goed aan doen om deze te nemen.

Uiteraard houden we de berichtgeving in de gaten en zullen we u informeren zodra we denken dat minder ingrijpende maatregelen

mogelijk zijn en/of er meer duidelijkheid is over de situatie na 31 maart.

 

Voor a.s. zondag attenderen we u graag op de meditatie die door ds. de Reuver, scriba van de PKN, wordt gehouden en wordt uitgezonden op NPO 2 om 9.30 uur.

 

Mocht u vragen hebben of behoefte aan een (telefonisch) gesprek dan kunt u uiteraard contact zoeken met één van de kerkenraadsleden.

 

We rekenen op uw begrip en hopen elkaar snel in goede gezondheid weer te ontmoeten.

 

Hartelijke groet,

namens de kerkenraad,

 

Marjorie van den Heuvel