Bericht van de kerkenraad – 17 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Door middel van dit schrijven willen we u opnieuw informeren over de maatregelen in het kader van het coronavirus.
De door het kabinet afgekondigde maatregelen zijn inmiddels verlengd tot 6 april. Dat betekent dat ook wij voorlopig uitgaan van die datum: tot 6 april zijn er geen activiteiten in onze kerk.

Wel zullen we a.s. zondag en volgende week zondag vanuit onze eigen kerk een kerkdienst uitzenden, zowel via kerkdienstgemist.nl als via een livestream, die te volgen is via internet.
De vorm van die kerkdienst zal enigszins aangepast worden. Carmen Melissant gaat voor en er is een kleine afvaardiging van de kerkenraad aanwezig bij deze dienst.
Aan het begin van de dienst zal de Paaskaars worden aangestoken. We vragen u om, als u thuis de dienst meebeleeft, op dat moment ook een kaars aan te steken, als teken van onze verbondenheid met en in Christus.

Zaterdag zal er een weekbrief verspreid worden (ook te vinden op de website) met informatie over de dienst en de manier waarop u deze kunt volgen. Voor de kinderen wordt, tegelijk met de weekbrief, een verwerking meegestuurd van het 40-dagenproject. Ouders die dat willen, kunnen zo thuis met hun kinderen meedoen aan de voorbereiding op Pasen.

Op 6 april begint de stille week. Door de commissie Vieren wordt nagedacht over de vespers en diensten in deze week en de manier waarop we deze (mogelijk ook via livestream) toch kunnen laten plaatsvinden. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd.

Door de commissie Omzien en het college van Diakenen wordt actief contact gezocht met gemeenteleden, om zo elkaar niet uit het oog te verliezen.
Schroom niet om zelf contact met ons op te nemen met ons als u behoefte heeft aan praktische hulp of een luisterend oor. We staan graag voor u klaar.

Woensdag 18 maart is de dag van nationaal gebed. Laten we die dag, maar ook alle andere dagen, elkaar en deze wereld blijven opdragen in onze gebeden.

Houd ons Heer,
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,

Marjorie van den Heuvel