Bereikbaarheid kerkenraad

Gebeurtenissen waarvan u wilt dat ze bekend zijn bij de kerkenraad, ouderling, diaken en/of
predikant, kunt u altijd telefonisch of per mail doorgeven aan de ouderlingcoördinator, Marianne Bijl.

Zij zorgt dat uw informatie bij de juiste persoon (en/of in de weekbrief) terecht komt. Ook
adreswijzigingen of dat u graag bezoek wilt van een ouderling kunt u aan haar doorgeven.
In de vakantieperiode zijn Marjan den Breejen (616137), Marianne Bijl (631424) en Anne Both
(616238) de aanspreekpunten namens de kerkenraad (mocht de persoon die u normaliter belt op
vakantie zijn).