Bereikbaarheid kerkenraad (óók tijdens de zomervakantie)

Gebeurtenissen waarvan u wilt dat ze bekend zijn bij de kerkenraad, ouderling, diaken en/of predikant, kun u altijd telefonisch of per mail doorgeven aan de ouderling-coördinator, Marianne Bijl.
Zij zorgt dat uw informatie bij de juiste persoon (en/of in de weekbrief) terecht komt. Ook adreswijzigingen of dat u graag bezoek wilt van een ouderling kunt u aan haar doorgeven.

Als u uw situatie alleen met de predikant wilt bespreken, kunt u natuurlijk rechtstreeks contact met hem opnemen. In de verlofperiode van Sander Ris (17 juli t/m 16 augustus) zijn Annelies Kamsteeg en Marjan den Breejen de aanspreekpersonen.

telefoon