Belijdenisgroep 2018 – 2019

In het komende seizoen start (bij voldoende animo) een belijdenisgroep in onze kerk.
Met elkaar nadenken over Gods belofte, Gods opdracht en je geloof verdiepen.
Leren mèt elkaar en vooral ook vàn elkaar. Samen lezen uit de Bijbel, bidden, discussiëren en stil zijn.

Als je deelneemt aan de belijdenisgroep betekent dat niet automatisch dat je belijdenis moet doen.
Die keuze maak je later.

Wil je meer weten of je aanmelden?

Bel of app ons gerust!

Esther Fijnekam
Jaromir van Gelder