Belijdeniscatechisatie: voor jong en oud

Eind juni was er bij ons thuis een introductieavond voor gemeenteleden die nadenken over belijdenis doen of daar nog vragen over hebben. Op die avond bleek dat er komend seizoen twee belijdeniskringen starten. Eén voor jongvolwassen en één voor oudere gemeenteleden. Heb je wel eens bij jezelf gedacht: ‘Ik zou wel belijdenis willen doen maar het zijn tegenwoordig bijna alleen maar jongeren’… weet je van harte welkom, ook als ouder gemeentelid.

Beide belijdeniskringen starten op maandagavond 5 oktober, 20:00 uur in de pastorie aan de Albert Cuijpstraat 14.

ds. Sander Ris.

 

cathecisatie