Avondsmaalcollecte 6 november 2016

Deze keer willen wij als diaconie de avondmaal collecte bestemmen voor Stichting Noodopvang Papendrecht ( SNP .) Deze stichting is in 2002 ontstaan vanuit het overlegorgaan Kerken Papendrecht. Aanleiding was enerzijds de commotie rond een vluchtelingengezin met kleine kinderen dat uit een gemeentewoning gezet zou worden en anderzijds de vrij onvriendelijke manier waarop de plannen voor een asielzoekerscentrum werden ontvangen door de inwoners van Papendrecht.

In Papendrecht en in Alblasserdam neemt de Stichting Noodopvang Papendrecht een heel specifiek deel van deze vluchtelingen op. Specifiek omdat het volgens de statuten van de stichting gezinnen moeten zijn die in het AZC Papendrecht hebben gezeten en waarvoor nog een asielprocedure loopt maar die niet meer tot de opvang in een AZC worden toegelaten.

Hoewel het AZC Papendrecht nu dicht is wil dat niet zeggen dat alle gezinnen in de noodopvang dan ook direct weg zijn. Procedures duren in Nederland heel lang en al die tijd zullen de mensen een beroep op het SNP blijven doen en zal het SNP deze mensen niet in de kou laten staan.

Mede dankzij een groot aantal supporters en hulp van West Waard Wonen ( woningstichting ) kon het SNP steeds gezinnen in panden onderbrengen die afgebroken zouden worden. Vanaf maart 2009 is dit niet meer mogelijk en worden er door het SNP drie woningen gehuurd. Financieel moeten dus alle zeilen worden bijgezet.

Momenteel zijn er drie gezinnen die worden begeleid door het SNP. Al deze gezinnen zijn in afwachting van een uitspraak of zij in Nederland mogen blijven of worden uitgezet.

Wij hopen dat u uw geld aan deze stichting wilt geven tijdens de avondmaal collecte van 6 november 2016.

Diaconie

snp