Avondmaalscollecte 4 november

Noodhulp op Sulawesi na aardbevingen en tsunami

Indonesië is opnieuw getroffen door twee grote aardbevingen. Ditmaal op Sulawesi. Een van de aardbevingen veroorzaakte vrijdag 28 september 2018 een tsunami bij de kuststad Palu. Het dodental is opgelopen naar meer dan 2000 mensen. Ook zijn er honderden gewonden en wordt een onbekend aantal mensen nog vermist. Huizen en gebouwen zijn zwaar beschadigd en onder water gelopen. Het Christelijk Noodhulpcluster staat in nauw contact met haar partnerorganisaties ter plekke.

Tsunami na aardbeving op Sulawesi

Een aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter verwoestte een winkelcentrum, ziekenhuis, hotel, vliegveld en duizenden woningen. De gevolgen van deze beving waren al een ramp te noemen. De tsunami die volgde in het noorden van Sulawesi heeft de ramp nog veel groter gemaakt, met honderden doden en duizenden gewonden. Mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en hebben noodhulp nodig. EO Metterdaad is samen met het Christelijk Noodhulpcluster (ZOA, Red een Kind, Woord en Daad, Dorcas, TEAR) in actie gekomen. Giften worden binnen het cluster besteed. Met uw hulp kunnen zij de slachtoffers snel helpen door lokale hulpverleners en kerken. Steun het werk met een gift, en bid mee voor de mensen op Sulawesi in nood en verdriet.

De Diaconie wil de avondmaalscollecte van zondag 4 november besteden aan de Sulawesi. Een ieder die het nieuws volgt heeft gehoord en of gezien wat voor ramp zich daar heeft voltrokken. We kiezen er voor om u nu al via de weekbrief op de hoogte te brengen van dit collecte voornemen. Wat wij hier schrijven is wellicht alweer achterhaald door de feiten, het kan alleen maar erger worden en uw hulp is dringend noodzakelijk.

De diaconie