Als een lopend vuurtje

De tijd gaat snel! Heeft u 3 juni 2017 al in uw agenda gereserveerd? Op deze zaterdag zal weer de jaarlijkse fietstocht van ‘Als een Lopend Vuurtje’ plaatsvinden. Hopelijk fietst u deze dag met ons mee van kerk naar kerk, zodat we samen kunnen fietsen voor het goede doel van dit jaar ‘huizen voor de inwoners van Bangladesh’.

Ook onze kerk zal deze dag geopend zijn en u kunt daar de fietstocht starten!

Tijdens de fietsdag kunt u kiezen voor een route van 25, 40, 60, 100 of 200 kilometer en komt u langs verschillende kerken, die zijn opengesteld voor het publiek. U kunt deze kerken bekijken en bij de meeste kerken kunt u ook een hapje en drankje nuttigen. De kosten voor een route bedragen € 3 voor een volwassene en € 2 per kind. Voor een gezin zijn de kosten maximaal € 8.

Natuurlijk is er naast het sportieve- ook een sociaal element. U kunt gezellig met een groep gaan fietsen en bij de opengestelde kerken bijpraten. Wij willen u daarom vragen om al uw vrienden, bekenden, buren, collega’s etc. uit te nodigen om deze dag met u mee te fietsen op. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe meer mensen in Bangladesh geholpen kunnen worden!

Kortom, veel mooie kerken om te bezichtigen en veel gelegenheid voor contact en gesprek!

Het goede doel: Onderdak voor gezinnen in Bangladesh.
Wonen in een comfortabel huis is voor de meeste Nederlanders heel vanzelfsprekend. We vinden het gewoon dat we een plaats hebben waar we beschermd worden tegen storm, regen of hitte en dat we ‘s nachts rustig kunnen slapen en niet opgejaagd worden. Dat we een toilet hebben en er drinkwater uit de kraan komt. Voor mensen in Bangladesh ziet het leven er anders uit en lijkt het onmogelijk om een huis te bezitten. Stichting Woord en Daad wil het leven van deze mensen veranderen en zorgen dat ze een goed onderkomen krijgen.

Woord en Daad wil met het bouwen van de huizen een bijdrage leveren aan het bestrijden van de armoede. Een huis betekent voor mensen meer dan alleen een dak boven het hoofd en meer comfortabele leefomstandigheden. Een huis draagt ook bij aan de verbetering van de gezondheid, de veiligheid en de economische ontwikkeling Een eigen huis vergroot het zelfrespect en het gevoel van eigenwaarde van mensen.

De stichting ‘Als een Lopend Vuurtje’ draagt dit doel een warm hart toe en wij willen u daarom nogmaals vragen zaterdag 3 juni 2017 te reserveren in uw agenda maar ook team Altena (zie website) te steunen. We hopen op goed weer en een mooie opkomst en heten u nu reeds van harte welkom op deze dag!

Voor extra informatie kunt u terecht op de website www.lopendvuurtje.info of op onze Facebookpagina U kunt ook mailen naar: 2007lopendvuurtje@gmail.com.