Advent en Kerst 2016

Nog even en de tijd van Advent breekt weer aan. Ook dit jaar kijken we vol verwachting uit naar wat komt!

Voor de start van advent hebben we op 20 november het kerkelijk jaar afgesloten. We dachten in deze dienst aan hen die afgelopen jaar overleden zijn zowel binnen onze gemeente als daarbuiten. In deze dienst heeft vocalgroup ‘Testify’ o.l.v. Bastiaan van der Pijl een aantal nummers gezongen.

Tijdens de adventsperiode en Kerst zullen de kinderen het project ‘Maak het mee!’ van kind op zondag volgen. De kinderen mogen dan ook tijdens dit project op alle zondagen mee naar de kindernevendienst.

Aan gastpredikanten zal doorgegeven worden dat wij aansluiten bij het project ‘Maak het mee!’, en dat ons jaarthema ‘ Deel je leven’ is. Wanneer het een predikant lukt om dit te gebruiken is het fijn, wij snappen dat het niet altijd haalbaar is voor een predikant om zich aan te passen.

De organisten zullen elke adventsdienst een muzikaal moment verzorgen.

Kindernevendienstproject ‘Maak het mee!’
Stel je voor dat overal vrede komt. Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken. Dat mensen wachten op de komst van de Heer. Stel je voor dat alles goed komt. En jij maakt het mee.

In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft: ‘Heb geduld tot de Heer komt.’ En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden.

Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken.

Projectverbeelding
De projectverbeelding van deze weken bestaat uit een grote ster. De ster is opgebouwd uit vijf puzzelstukken. Elke week wordt een nieuw puzzelstuk toegevoegd op de projectposter voor in de kerk. Zo krijgen we steeds meer te zien van de verwachting, we maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker.

Lezingen en thema’s
Voor elke zondag is er een thema dat past bij de lezing. De lezingen en thema’s zijn:
Eerste Advent: Jesaja 2:1-5 (Vrede)
Tweede Advent: Matteüs 3:1-12 (Een nieuw begin)
Derde Advent: Jakobus 5:7-10 (Wachten)
Vierde Advent: Matteüs 1:18-25 (Het komt goed)
Kerst: Lucas 2:1-20 (Maak het mee!)

Projectlied
Ook dit jaar zullen we elke zondag een project lied zingen wat op de wijs van “Nu daagt het in het oosten’ is gemaakt. Het lied ‘We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht’ vervalt in deze periode. Wij wensen u goede diensten toe!

Leiding kindernevendienst
Commissie Vieren

star-514848_1920