Actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten

De diaconale collecte op zondag 18 september a.s. is bestemd voor de Actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten (17 t/m 25 september).

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.

De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt er uit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Kerk in Actie luidt de noodklok en organiseert een Actieweek van 17 t/m 25 september. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat kerken in het Midden-Oosten het vol kunnen houden.

Samen zijn we de kerk in actie. Daarom doet ook onze gemeente mee aan de Actieweek.

Wij collecteren op zondag 18 september voor partnerkerken in het Midden-Oosten.

1