Herinnering: Actie Kerkbalans 2015

KB15-300x250-OntroertWat betekent de kerk voor u?

Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt. Waar de leden bevraagd worden op hun motieven. Waar ze geïnspireerd worden om voor anderen het goede te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van de samenleving.

Als lid bent u onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn goud waard.

KB15-300x250-InspireertWe kunnen die momenten echter niet verzilveren bij de bank. Helaas, want de kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire projecten – allemaal kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er Kerkbalans.

We zijn dankbaar dat we deel uitmaken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om die te faciliteren zijn we afhankelijk van financiële bijdragen. Daarom is er de jaarlijkse actie Kerkbalans. In 2014 gaf onze gemeente ruim  € 84.000 aan de actie Kerkbalans.

Hartelijk dank daarvoor!

In alle vrijheid en bescheidenheid vragen we u ook dit jaar een bedrag te schenken aan Kerkbalans. Daarmee bouwt u mee aan onze gemeente. U kunt dat doen door het formulier dat bij gemeenteleden bezorgd is, in te vullen en in bijgaande envelop in een van de bussen in de kerk te deponeren op 25 januari of 1 februari.

Mocht u iets willen bijdragen, maar geen envelop hebben ontvangen, neem dan contact op met één van de kerkrentmeesters.KB15-300x250-Vormt

Bedankt!

Namens uw College van Kerkrentmeesters
Leonard van Hoven, Voorzitter
Leo van Wingerden, Penningmeester