Actie Kerkbalans

Beste gemeenteleden,

Via deze weg wil ik nogmaals uw aandacht vragen voor de actie kerkbalans.

Dit jaar loopt voor veel mensen de periodieke gift af die in 2019 is opgestart. Destijds ten behoeve van het nieuwe bijgebouw. Het voordeel van een periodieke gift ten opzichte van een eenmalige gift is dat deze fiscaal volledig mag worden afgetrokken. De voorwaarde is wel dat de gift 5 kalenderjaren achter elkaar wordt betaald. Langer mag ook. Van deze mogelijkheid is altijd gebruik te maken, maar willen we graag extra bij u onder de aandacht brengen.
Het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift’ kunt u hier vinden.

Mocht u hier vragen over hebben of hulp nodig hebben bij het invullen, kunt u hiervoor bij de penningmeesters of mij terecht.
Voor ouderen (75 jaar en ouder) geldt dat de retourenvelop bij u thuis kan worden opgehaald. Hiervoor kunt u bellen naar 0184 – 613 136 of 06 – 23 28 32 67.

De retourenvelop kan worden ingeleverd op zondagen in de daarvoor bestemde bussen in de kerk en op andere dagen in de brievenbus van de kerk, Jan Steenstraat 5, of bij Zalm 4 of Zalm 8.

Alvast bedankt.
Groeten, namens het CvK,
Tim