17 december Kerstcollecte Kerk in Actie

Geef hoop aan een kind op de vlucht

Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld.
Kinderen die zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de periode van Advent en Kerst bieden we vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt in hun jonge levens. Door onderwijs en psychische hulp kunnen ze hun leven weer een beetje oppakken. In deze maand waarin wij zoveel extra hebben is het ook goed om te delen. We wensen kinderen wereldwijd een veilig thuis en een hoopvolle toekomst!
Daarom willen we deze collecte van harte aanbevelen!

De ZWO Commissie